Szkolenie okresowe kierowców, nazywane też kursem na przewóz osób i rzeczy to kurs dla zawodowych kierowców. Dzięki niemu mogą oni zaktualizować swoją wiedzę i dalej zajmować się zarobkowym przewozem. Szkolenie jest obowiązkowe i musi przejść je każdy kierowca po upływie 5 lat od ostatniego tego typu szkolenia. Kończy się ono wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej (bez egzaminu końcowego). Po odbytym szkoleniu ośrodek aktualizuje profil PKZ, a kierowca musi udać się do urzędu, żeby wymienić prawo jazdy na nowe.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie okresowe kierowców?

Szkolenie okresowe kierowców jest skierowane do kierowców, którzy zdobyli prawo jazdy do:

  • 10 września 2009 roku (dla kategorii C1 lub C),
  • 10 września 2008 roku (dla kategorii D1 lub D),
  • lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą wydłużyć jego ważność o kolejnych 5 lat.

Zakres szkolenia okresowego kierowców

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych trwa w sumie 35 godzin składa się z części teoretycznej.

  • 21 godzin to zajęcia obejmujące podstawowe zagadnienia,
  • 14 godzin to zajęcia, których tematykę można dopasować do swoich potrzeb i wymienić w zależności od zakresu obowiązków kierowcy.

Szkolenie okresowe kierowców może być prowadzone po 7 godzin dziennie przez minimum 5 dni.

Szkolenie okresowe kierowców odbywa się w formie wykładów, których treść w dużej mierze dopasowywana jest do potrzeb i oczekiwań kursantów.