Kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy lub osób jest przeznaczony dla tych, którzy chcą zawodowo zajmować się prowadzeniem pojazdów i wykonywać przewóz drogowy, ale jednocześnie nie spełniają warunków odnośnie wieku, które zostały określone w Ustawie o transporcie drogowym.

Dla kogo przeznaczony jest kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy lub osób?

Kurs ten przeznaczony dla młodych kandydatów na kierowców zawodowych. Po ukończonym kursie uzyskuje się świadectwo kwalifikacji zawodowej umożliwiające przystąpienie do kursu na prawo jazdy. Jest to opcja dla Ciebie, jeśli:

  • chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub C+E, ale nie skończyłeś 21 lat lub
  • chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii D lub D+E i masz już 21 lat, ale nie skończyłeś jeszcze 23 lat.

W przypadku starszych kierowców stosuje się przepisy dotyczące szkolenia okresowego lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

WAŻNE: Zaczynając kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy lub osób nie musisz posiadać prawa jazdy ani mieć rozpoczętego kursu na prawo jazdy.

Niezbędne są:

  • orzeczenie psychologiczne oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy.
  • Od 6 kwietnia 2022 roku niezbędny jest profil kierowcy zawodowego. Jest on wymagany do rozpoczęcia kursu na przewóz rzeczy lub osób, a także do przystąpienia do egzaminu po zakończonym kursie kwalifikacyjnym. Profil kierowcy zawodowego wydawany jest na podstawie orzeczeń lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania tego typu pracy (na podstawie art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym). Profil kierowcy zaufanego możesz uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Co obejmuje kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy lub osób?

Kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy lub osób to profesjonalnie przygotowane szkolenie dla przyszłych kierowców zawodowych. W jego zakres wchodzi 280 godzin zajęć:

  • 260 godzin teorii – materiały podzielone na część podstawową i specjalistyczną (opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym),
  • 20 godzin zajęć praktycznych, w tym 16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych (na płycie poślizgowej).