Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowców, nazywane też kursem na przewóz rzeczy i osób lub kodem 95 to niezbędny dokument, który umożliwia wykonywanie przewozu rzeczy lub osób (w zależności od zdobytych kwalifikacji). Jest niezbędne dla kierowców, którzy chcą wykonywać przewozy pojazdami wymagającymi posiadania prawa jazdy kategorii C, C+E lub D, D+E.
Od kwietnia 2022 roku uprawnienia te przekazywane są nie w postaci papierowej, ale w formie aktualizacji danych w profilu kierowcy zawodowego.
Również od kwietnia 2022, aby uzyskać uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób niezbędne jest posiadanie profilu kierowcy zawodowego (PKZ), gdzie zgromadzone są wszystkie dane na temat kierowcy. Profil kierowcy zawodowego wydawany jest na podstawie orzeczeń lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania tego typu pracy (na podstawie art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym). PKZ możesz uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Szkolenie okresowe czy kwalifikacja wstępna? Jakie są różnice?

To, które szkolenie wybrać, zależy od daty uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy dla kategorii C lub D.

  • Szkolenie okresowe powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. D przed 10.09.2008 lub prawo jazdy kat. C przed 10.09.2009 oraz kierowcy ubiegający się o wydanie kolejnego już świadectwa kwalifikacji zawodowej (jest ono wydawane i aktualizowane przez Kierownika Ośrodka Szkolenia).
  • Kurs kwalifikacji wstępnej jest przeznaczony dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kat. D od 10.09.2008 lub prawo jazdy kat. C od 10.09.2009 roku. W tym przypadku niezbędne jest zdanie egzaminu, a świadectwo wydawane jest przez odpowiedniego Wojewodę.

Otrzymanie świadectwa kwalifikacji zawodowej oznacza aktualizację informacji w profilu kierowcy zawodowego (PKZ). Nie dostaje się już dokumentu w wersji papierowej.

Kierowca zawodowy – niezbędne dokumenty

Wykonywanie pracy zawodowego kierowcy wymaga posiadania niezbędnych dokumentów i uprawnień. Oto one:

  • prawo jazdy dla właściwej kategorii C, C+E, D, D+E,
  • orzeczenie lekarskie (wydane na podstawie art. 39j ustawy o transporcie drogowym),
  • orzeczenie wydane przez psychologa (na podstawie art. 39k ustawy o transporcie drogowym),
  • profil kierowcy zawodowego (PKZ – wydawany jest na podstawie dwóch powyższych orzeczeń),
  • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej – wpisuje się je do PKZ po ukończeniu właściwego kursu zawodowego.

Aby potwierdzić posiadane uprawnienia należy udać się do odpowiedniego Wydziału Komunikacji (na podstawie miejsca zamieszkania) i wymienić prawo jazdy na nowe – z wbitym kodem 95 oraz datą ważności uprawnień. Niezbędne jest też przyniesienie zdjęcia o wym. 3,5 mm x 4,5 mm oraz wypełnienie właściwego wniosku.

To właśnie ten wpis z kodem 95 w prawie jazdy poświadcza posiadane kwalifikacje i umożliwia wykonywanie pracy zawodowego kierowcy. Pamiętaj, aby sprawdzać, kiedy one wygasają i nie zapomnij ich odnowić, gdy przyjdzie na to czas!