Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą na przewóz osób lub rzeczy pozwala rozszerzyć zakres wykonywanych usług i uzyskać uprawnienia do przewozu innymi pojazdami niż te otrzymane podczas kursu na kwalifikację wstępną. Zatem, jeśli kierowca posiada uprawnienia do przewozu osób, teraz może zdobyć uprawnienia do przewozu rzeczy i na odwrót.

Dla kogo przeznaczony jest kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej?

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą jest skierowany do młodych kierowców, którzy:

  • ukończyli kurs na kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy i chcą zyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie przewozu osób (oraz zamierzają rozpocząć pracę między 21. a 23. rokiem życiem);
  • ukończyli kurs na kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną na przewóz osób i chcą zyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy (oraz zamierzają rozpocząć pracę między 18. a 21. rokiem życiem).

Jak przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej?

Aby wziąć udział w kursie niezbędne są:

  • świadectwo kwalifikacji zawodowej, wydane przez wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
  • profil kierowcy zawodowego. Od 6 kwietnia 2022 roku profil kierowcy zawodowego jest niezbędny do rozpoczęcia kursu, a także do przystąpienia do egzaminu po zakończonym kursie kwalifikacyjnym. Profil kierowcy zawodowego wydawany jest na podstawie orzeczeń lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania tego typu pracy (na podstawie art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym). Profil kierowcy zaufanego możesz uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Zakres kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. Składa się z:

  • 65 godzin zajęć teoretycznych związanych z konkretną kategorią – przewozem osób lub rzeczy. Zagadnienia zależą też od uprawnień, jakie kierowca już posiada i jakie chce zyskać,
  • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.