Zdobądź uprawnienia i stań się niezależny!

Aby bezproblemowo zapisać się na kurs, trzeba spełnić następujące wymogi:

  • Posiadać dowód osobisty lub paszport,
  • Posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, badania lekarskie odbywają się w OSK Auto Danielak (nie trzeba tracić czasu na szukanie lekarza medycyny pracy na własną rękę),
  • Posiadać jedno zdjęcie o wymiarach 35x45mm,
  • Przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawić zaświadczenie, że studiuje się co najmniej od 6 miesięcy.

Na kurs można zapisać się 3 miesiące przed ukończeniem 18. roku życia.

Kurs na prawo jazdy kategorii B obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne po 45 min.) Wszyscy nasi wykładowcy posiadają wyższe wykształcenie. Wśród nich są: magister inżynier mechatroniki, magister pedagogiki, magister inżynier mechanizacji, biegły sądowy, ratownik medyczny pracujący w płockim szpitalu. Jeżeli nie możesz lub nie chcesz uczęszczać na wykłady E-learning jest idealną propozycją dla Ciebie,
  • 30 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe po 60 min) Szkolenie na kat. B odbywa się wyłącznie na pojazdach Skoda Fabia II i III, tak jak w W.O.R.D Płock,
  • materiały dydaktyczne,
  • egzaminy wewnętrzne.

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B obejmuje:

  • Część teoretyczną – komputerowy test sprawdzający wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego
  • Część praktyczną – składającą się z zadań na placu manewrowym i ruchu miejskim

Do egzaminu państwowego można przystąpić jeden miesiąc przed ukończeniem 18. roku życia.

Cena kursu na prawo jazdy kat. B

2900 zł
Cena zawiera: szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne, materiały szkoleniowe, egzaminy wewnętrzne.
Istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach.