Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest przeznaczony dla przyszłych kierowców zawodowych, którzy chcą wykonywać przewóz drogowy autobusem, samochodem ciężarowym lub ciągnikiem siodłowym. To niezbędny element kursu na kierowcę zawodowego, potocznie zwany też kursem na przewóz rzeczy lub osób. Został wprowadzony na podstawie zmian obowiązujących od 1 kwietnia 2010 r. i jest odpowiedzią na potrzeby przyszłych kierowców zawodowych. Okazało się bowiem, że kurs kwalifikacji wstępnej jest zbyt obszerny, a czas jego trwania – zbyt długi, stąd opcja kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego organizowanego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Dla kogo przeznaczony jest kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Kurs ten jest skierowany do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do bycia zawodowym kierowcą szybciej niż w przypadku kursu kwalifikacji wstępnej oraz spełniają wymagania wiekowe opisane w Ustawie o transporcie drogowym. Do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej mogą przystąpić osoby, które:

 • posiadają prawo jazdy kat. C wydane po 10.09.2009 r lub
 • posiadają prawo jazdy kat. D wydane po 10.09.2008 r.

Kurs ten obowiązuje również przyszłych kierowców zawodowych, którzy dopiero zamierzają uzyskać prawo jazdy kat. C lub D. Dla kategorii C i C+E należy mieć ukończone 21 lat, a dla kat. D i D+E – 23 lata. W przypadku kategorii D i D+E istnieje też odstępstwo dla młodszych kierowców, którzy nie ukończyli 21. roku życia. Po zakończeniu kursu taki kierowca może pracować jedynie na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. W dniu ukończenia 23 lat automatycznie nadawane są mu uprawnienia do pracy na dłuższych dystansach bez żadnych ograniczeń.

WAŻNE Od 6 kwietnia 2022 roku profil kierowcy zawodowego jest niezbędny do rozpoczęcia kursu na przewóz rzeczy lub osób, a także do przystąpienia do egzaminu po zakończonym kursie kwalifikacyjnym. Profil kierowcy zawodowego wydawany jest na podstawie orzeczeń lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania tego typu pracy (na podstawie art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym). Profil kierowcy zaufanego możesz uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Co obejmuje kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej?

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin i obejmuje:

 • 130 godzin teorii z zakresu transportu drogowego,
 • 8 godzin jazdy w ruchu drogowym,
 • 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej lub 1 godzina jazdy w symulatorze.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – część teoretyczna

Teoretyczna część kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami przyszłych kierowców zawodowych. Na tym etapie przekazywana jest wiedza między innymi na temat:

 • obsługi tachografów, robienia i opisywania wydruków,
 • rejestrowania czasu pracy i obsługi karty kierowcy,
 • prawidłowej interpretacji przepisów o krajowym i międzynarodowym przewozie osób i rzeczy,
 • przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy i niezbędnego odpoczynku,
 • prawidłowego mocowania ładunków, a także budowy oraz eksploatacji pojazdu,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jest to niezbędny element kursu, który powinien znać każdy zawodowy kierowca. Nieznajomość przepisów może przekładać się na kary pieniężne, dlatego warto posiadać tę wiedzę i uniknąć ewentualnych problemów w przyszłej pracy.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – część praktyczna

W tej części kursu, kursanci pod okiem doświadczonych instruktorów trenują jazdę w warunkach miejskich oraz warunkach specjalnych (płyta poślizgowa lub symulator). Mogą również powtarzać zadania, które sprawiają im największą trudność i doskonalić je do egzaminu. Instruktorzy chcą jak najlepiej przygotować wszystkich kursantów nie tylko do zdania egzaminu, ale też do przyszłej pracy i właściwych zachowań na drodze. Jest to też czas na zadawanie pytań i rozwiązywanie nutrujacych kwestii. Warto z tego skorzystać i poznać kulisy pracy zawodowego kierowcy oraz dowiedzieć się więcej o wyzwaniach, jakie czekają na kierowców w przyszłości.

Egzamin państwowy po kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Przed przystąpieniem do państwowego egzaminu nasi kursanci zdają egzamin wewnętrzny, który przygotowuje ich do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i pozwala zapoznać się z formułą przyszłego egzaminu. To też moment na rozwianie wątpliwości, jakie pojawią się w czasie odpowiadania na pytania. Kolejnym etapem jest już egzamin w WORD.

Na przyszłych kierowców czeka 20 pytań w części podstawowej oraz 10 pytań w części specjalistycznej. Aby zdać egzamin należy udzielić 16 pozytywnych odpowiedzi na pytania z części podstawowej oraz 5 – z części specjalistycznej.
Po zdanym egzaminie dyrektor WORD wydaje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, a profil kierowcy zawodowego zostaje uaktualniony, co pozwala w przyszłości dodać kod 95 do prawa jazdy.

Aby przystąpić do egzaminu państwowego, należy zgłosić się do WORD z numerem profilu kierowcy zawodowego oraz wnieść opłatę w wysokości 50 PLN za test kwalifikacyjny.
Jeśli do egzaminu podchodzą osoby nieznające języka polskiego, mogą one skorzystać z usług tłumaczy przysięgłych.