Posiadacze prawa jazdy kategorii B mają prawo do prowadzenia pojazdów osobowych o łącznej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony. W ramach swoich uprawnień mają również możliwość prowadzenia samochodu do 3,5 tony DMC z przyczepą lekką (do 750 kg DMC). Jeśli zatem chciałbyś prowadzić samochód osobowy z przyczepą o DMC przekraczającej tę wartość, zgodnie z prawem, posiadając jedynie prawo jazdy kategorii B, nie masz takiej możliwości. Dla osób, które chcą prowadzić samochody osobowe z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg , przeznaczone jest prawo jazdy kategorii B + E.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu na kategorię B+E prawa jazdy:

  • prawo jazdy kat. B,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów,
  • profil kursanta z wydziału komunikacji.

Kurs na prawo jazdy kategorii B+E, obejmuje:

  • 15 h zajęć praktycznych – zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu miejskim.

Egzamin państwowy w zakresie kategorii B+E:

Egzamin na prawo jazdy kategorii B+E obejmuje wyłącznie część praktyczną.

Pojazd wykorzystywany do prowadzenia szkolenia na prawo jazdy kategorii B+E:

  • VW Touran – manualna skrzynia biegów + przyczepa.

Ten sam zestaw znajduje się na egzaminie w WORD Płock.