Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona pozwala rozszerzyć uprawnienia uzyskane wcześniej – dzięki niej zawodowi kierowcy mogą wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których posiadają już kwalifikację wstępną. Jeśli kierowca posiada uprawnienia do przewozu osób, teraz może zdobyć uprawnienia do przewozu rzeczy i na odwrót.

Kto może zapisać się na kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej?

Jest to propozycja skierowana do kierowców, którzy chcą rozszerzyć zakres swoich usług i w krótkim czasie zdobyć nową wiedzę. Mogą z niej skorzystać Ci, którzy

  • posiadają kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną z zakresu przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i mają ukończone 23 lata;
  • posiadają kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną z zakresu przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i mają ukończone 21 lat.

Podobnie jak w przypadku kursu kwalifikacji wstępnej, tak i w przypadku kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, mogą w nim wziąć udział kierowcy posiadający prawo jazdy otrzymane po dacie:

  • 10 września 2009 roku dla kategorii C lub C1,
  • 10 września 2008 roku dla kategorii D lub D1.

Jak przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej?

Aby wziąć udział w kursie niezbędne są:

  • świadectwo kwalifikacji zawodowej, wydane przez wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, 
  • profil kierowcy zawodowego. Od 6 kwietnia 2022 roku profil kierowcy zawodowego jest niezbędny do rozpoczęcia kursu, a także do przystąpienia do egzaminu po zakończonym kursie kwalifikacyjnym. Profil kierowcy zawodowego wydawany jest na podstawie orzeczeń lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania tego typu pracy (na podstawie art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym). Profil kierowcy zaufanego możesz uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Co obejmuje kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej?

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się tylko z części specjalistycznej i obejmuje 35 godzin zajęć.

  • 32,5 godz. – zajęcia teoretyczne,
  • 2,5 godz. – zajęcia praktyczne w ruchu drogowym.