Warsztaty instruktorskie


Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, według standardów jakości, potwierdzonymi przez akredytację kuratorium oświaty. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w przepisach i ma obowiązek dostarczyć ten dokument do starosty, który wydał mu uprawnienia instruktora nauki jazdy. W przeciwnym przypadku, jeżeli spóźni się i nie dostarczy do 7 stycznia kolejnego roku zostanie skreślony z ewidencji instruktorów.

Program warsztatów (zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MTBiGM z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców – Dz.U. 2012 poz. 1019 z późn. zm) zawiera następujące zajęcia:

  • psychologia
  • metodyka nauczania
  • prawo o ruchu drogowym
  • technika kierowania i obsługa pojazdu
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców
  • omówienie najczęściej popełnianych błędów przez instruktorów podczas szkolenia oraz przez kursantów podczas egzaminu państwowego
  • zajęcia praktyczne z zasad prowadzenia szkolenia na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym

 

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy

15.11.2020 (niedziela) godz. 9:00

Zapisy: ul. Królewiecka 24a, 09-400 Płock

tel.: 606-447-855

Przy zapisie na warsztaty wymagana jest legitymacja instruktora. Cena 150 zł.